Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine
Tallinna Linnavolikogu 21.06.2007 otsus number 168
Redaktsiooni kehtivus:21.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

21. juuni 2007 nr 168

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine

 

 

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 14, § 42 lg 2, § 45 lg 3 ja 5, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 14, § 28¹, § 30¹, 30² ning § 37 lg 11, arvestades Tallinna Linna Valimiskomisjoni 22. veebruari 2007 otsust nr 5, Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määrust nr 15 § 1 ja Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määrust nr 6 ning võttes aluseks salajase hääletamise tulemused,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Valida Tallinna Linnavolikogu aseesimeheks Tarmo Lausing.

2. Maksta Tarmo Lausingule aseesimehe ülesannete täitmise eest hüvitust 3000 krooni kuus.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikule.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees