Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna väikese ringtee rajamise kava
Tallinna Linnavolikogu 14.06.2007 otsus number 155
Redaktsiooni kehtivus:14.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

14. juuni 2007 nr 155

 

 

 

 

Tallinna väikese ringtee rajamise kava

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 1, Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 otsuse nr 66 alusel,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Võtta teadmiseks Tallinna väikese ringtee rajamise kava vastavalt lisale.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Kommunaalametile.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2007
otsuse nr 155
LISA

 

Tallinna väikese ringtee rajamise kava

 

 

 

Jrk nr

Kavandatav tegevus

Ajakulu

Eeldatavad tähtajad

1

Läbirääkimised Rae vallaga, Kiili vallaga, Maanteeametiga, AS‑ga Tallinna Vesi, Tallinna Lennujaamaga.

3 kuud

september 2007

2

Eelprojekti koostamine sh

-         geodeetilised ja geoloogilised uuringud;

-         liiklusuuringud;

-         trassi variantide koostamine, projekteerimine;

-         keskkonnamõju hinnang;

-         tasuvusuuringu koostamine;

-         teostatavusuuringu koostamine;

-         trassi valik.

12 kuud

detsember 2008

3

Detailplaneeringute koostamine

9 kuud

september 2009

4

Maade võõrandamine

6 kuud

märts 2010

5

Tehnilise/ tööprojekti koostamine lennuraja aluse tunneli kohta

6 kuud

märts 2010

6

Tehnilise/ tööprojekti koostamine

9 kuud

juuni 2010

7

Tunneli ehitamine lennuraja alla

12 kuud

märts 2011

8

Väikese ringtee ehitamise I etapp (Suur-Sõjamäe tn ‑ Tartu maantee)

16 kuud

august 2012

9

Väikese ringtee ehitamise II etapp (Tartu mnt ‑ Viljandi mnt)

24 kuud

august 2014

 

Märkused:

Ajagraafikus toodud eeldatavaid tähtaegu võivad pikendada keskkonnamõju hinnangu koostamise käigus avalikustamise protsessi võimalikud viibimised ning maade võõrandamise küsimuste lahendamise kiirus.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees