Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2006 otsuse nr 299 "Tallinna Jäätmekeskuse Aktsiaseltsi lõpetamine" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 14.06.2007 otsus number 154 [RT IV, 27.06.2013, 118]
Redaktsiooni kehtivus:14.06.2007 - ... [RT IV, 27.06.2013, 118]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

14. juuni 2007 nr 154

 

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2006 otsuse nr 299 “Tallinna Jäätmekeskuse Aktsiaseltsi lõpetamine“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 25, § 35 lõike 3, äriseadustiku § 298 lõike 1 punkti 8, § 364 punkti 1, § 365 lõigete 1 ja 2, § 368, § 369, § 372, Tallinna põhimääruse § 69 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 1998 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu ja sihtasutuse asutamise ja nendes osalemise korra punkti 5.6 alusel ning tulenevalt asjaolust, et Tallinna Linnavolikogu tegutseb Tallinna Jäätmekeskuse Aktsiaseltsi erakorralise üldkoosolekuna,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Täiendada Tallinna Linnavolikogu 5. oktoobri 2006 otsuse nr 299 “Tallinna Jäätmekeskuse Aktsiaseltsi lõpetamine“ punkti 7 alapunktiga 7.3 järgmises sõnastuses:

“7.3 Rein Pillerpaule ja Õrne Suurele kummalegi tasu kolm tuhat (3000) krooni kuus tagasiulatuvalt alates 5. aprillist 2007, kuid mitte kauem kui 5. oktoobrini 2007.“

2. Tallinna Ettevõtlusametil teha otsus teatavaks Rein Pillerpaule ja Õrne Suurele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees