Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine Stroomi rannaala ja seda teenindava piirkonna perspektiivseks arendamiseks
Tallinna Linnavalitsus 13.06.2007 korraldus number 1127
Redaktsiooni kehtivus:06.06.2019 - 29.05.2019

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 29.05.2019 nr 741

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. juuni 2007 nr 1127-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse ajutise komisjoni moodustamine Stroomi rannaala ja seda teenindava piirkonna perspektiivseks arendamiseks

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 25. jaanuari 2007 otsusega nr 5 „Põhja-Tallinna arengukava aastateks 2007-2010“ ning tulenevalt Põhja-Tallinna Valitsuse 11. mai 2007 kirjast nr 1-9/1366:

 

 

     

1. Moodustada Tallinna Linnavalitsuse ajutine komisjon Stroomi rannaala ja seda teenindava piirkonna perspektiivseks arendamiseks.

2. Kinnitada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis järgmiselt:

Komisjoni esimees:       Taavi Aas – Tallinna abilinnapea;

Komisjoni liikmed:        Eha Võrk – Tallinna abillinnapea;

                                    Deniss Boroditð – Tallinna abilinnapea;

Endrik Mänd – Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute teenistuse direktor;

Alo Brandt – Tallinna Maa-ameti juhataja kohusetäitja;

Enno Tamm – Põhja-Tallinna linnaosa vanem;

Lia Gailan – Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse Haabersti ja Põhja-Tallinna osakonna juhataja.

3. Komisjonil on õigus oma töösse kaasata täiendavalt eksperte ja teiste asutuste esindajaid.

4. Ajutise komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikutele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär