Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Riiklikust ehitusregistrist mahakamdmine (Liivalaia tn 23A ootepaviljon)
Tallinna Linnavalitsus 13.06.2007 korraldus number 1126
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

13. juuni 2007 nr 1126-k

 

 

 

 

 

Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Riiklikust ehitisregistrist mahakandmine (Liivalaia tn 23A ootepaviljon)

 

 

 

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 68 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 8. mai 1997 määrusega nr 21 kinnitatud Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise korra punktidega 3.3, 8.1, 10.1, 10.2, 15 ja 16 Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari  2004 määrusega nr 11 kinnitatud Tallinna linna raamatupidamise sise-eeskirja punktiga 4.9.6.17 ning tulenevalt Tallinna Transpordiameti ettepanekust:

 

 

 

 

 

1. Nõustuda Tallinna Transpordiameti ettepanekuga Tallinna linnale kuuluval kinnistul (kinnistusregistri registriosa nr 6801, pindala 57 m², ärimaa) Liivalaia tn 23A asuva ootepaviljoni (ehitisregistri kood 101040072) kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise ning Riiklikus ehitisregistrist kustutamise kohta.

2. Tallinna Transpordiametil:

2.1  korraldada Liivalaia tn 23A ootepaviljoni lammutamine;

2.2 kanda Liivalaia tn 23A ootepaviljon bilansist maha;

2.3 registreerida Liivalaia tn 23A ootepaviljoni kõlbmatuks tunnistamine, mahakandmine ja hävitamine Riiklikus ehitisregistris.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile, Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Maa-ametile ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär