Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 14. veebruari 2007 korralduse nr 273-k "Osalemine välisrahastusega projektis "Eakate uuendatud hooldus ja ravi - eeskujuks teistele" Interreg IIIA (kevadine taotlusvoor; prioriteet 1 vastastikune mõju ja
Tallinna Linnavalitsus 13.06.2007 korraldus number 1124
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. juuni 2007 nr 1124-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 14. veebruari 2007 korralduse nr 273-k „Osalemine välisrahastusega projektis „Eakate uuendatud hooldus ja ravi – eeskujuks teistele“ Interreg IIIA (kevadine taotlusvoor; prioriteet 1 vastastikune mõju ja võrgustikud) ja volituse andmine Vahur Keldrimale“  muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 5, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 2 ja Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 määruse nr 2 „Välisrahastusega projektides osalemise kord“  § 6 lõike 2,   § 9 lõike 2, § 10 lõike 2 ja § 13 lõike 1 alusel:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. veebruari 2007 korralduse nr 273-k „Osalemine välisrahastusega projektis „Eakate uuendatud hooldus ja ravi – eeskujuks teistele“ Interreg IIIA (kevadine taotlusvoor; prioriteet 1 vastastikune mõju ja võrgustikud) ja volituse andmine Vahur Keldrimale“   punkte 4  ja 5 ning sõnastada need järgnevalt:

1.1  „4. Nõustuda projekti kogueelarvega 3 442 252 krooni, sealhulgas välisrahastuse summa Tallinnale 504 906 krooni ning Tallinna linna poolse kaasfinantseerimisega summas 168 302  krooni. Eraldada projekti linna poolsed kulud mahus 168 302 krooni Tallinna 2007. aasta eelarves kaasfinantseerimise reservina ettenähtud vahendite arvelt.“;

1.2 „5. Nõustuda projekti sildfinantseerimise avamisega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile summas 504 906 krooni projekti täitmiseks ettenähtud kulutuste katmiseks 2007. aastal.“.

2. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse välisprojektide rakendamise osakonnale ja finantsteenistusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär