Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara võõrandamine otsustuskorras (leiuna üleantud jalgrattad)
Tallinna Linnavalitsus 13.06.2007 korraldus number 1113
Redaktsiooni kehtivus:13.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. juuni 2007 nr 1113-k

 

 

Linnavara võõrandamine otsustuskorras
(leiuna üleantud jalgrattad)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 67 lg 1 punktiga 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra punktidega 3.1, 8, 12.2, 14.3 ja 63.2 ning tulenevalt Kuriteoennetuse Sihtasutuse 16.mai 2007 avaldusest:

 

 

1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil võõrandada otsustuskorras 1 (ühe) krooni eest Kuriteoennetuse Sihtasutusele (registrikood 90008643) järgmised  jalgrattad:

1.1 maastikuratas SARDA, sinine, raaminumber 2010545973;

1.2 maastikuratas MADISON, hõbedane, raaminumber HJ0371281;

1.3 maastikuratas LEOPARD, hõbe-must-punane, raaminumber V05K51092;

1.4 maastikuratas CLASSIC, tumesinine-lillakas, raaminumber puudub;

1.5 maastikuratas CYCLEPRO, must, raaminumber R933671351;

1.6 maastikuratas hõbedane, raaminumber 0496P01991.

2. Kuriteoennetuse Sihtasutusel tasuda müügihind 1 kroon enne müügilepingu sõlmimist.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil korraldada punktis 1 nimetatud vara võõrandamine.

4. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Kuriteoennetuse Sihtasutusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär