Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 14.06.2007 määrus number 18
jõustumine 21.06.2007

Redaktsiooni kehtivus 21.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

14. juuni 2007 nr 18

 

 

Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 391 alusel ja kooskõlas valla- ja linnaeelarve seaduse § 26, Tallinna põhimääruse § 591 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

 

 

§ 1.  Kinnitada Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne vastavalt lisale.

§ 2.  Määrus jõustub 21. juunil 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


 

 

LISA 1. Tallinna linna 2006. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

LISA 2. Revisjonikomisjoni arvamus Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kohta