Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 14.06.2007 määrus number 18
Jõustumine:21.06.2007
Redaktsiooni kehtivus:21.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

14. juuni 2007 nr 18

 

 

Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 391 alusel ja kooskõlas valla- ja linnaeelarve seaduse § 26, Tallinna põhimääruse § 591 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

 

 

§ 1.  Kinnitada Tallinna linna 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne vastavalt lisale.

§ 2.  Määrus jõustub 21. juunil 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees