Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
14.06.2007- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon 08.-10. juunil 2007 toimunud Laagna tee sulgemisega seoses läbiviidud sisejuurdluse tulemuste kohta ning distsiplinaarkaristuse kohaldamine Tallinna Transpordiameti juhataja suhtes
Tallinna Linnavalitsus 14.06.2007 istungi protokoll number 32/1
Jõustumine:14.06.2007
Redaktsiooni kehtivus:14.06.2007 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

14. juuni 2007 nr 32

 

 

Päevakorrapunkt 1

 

 

 

Informatsioon 08.-10. juunil 2007 toimunud Laagna tee sulgemisega seoses läbiviidud sisejuurdluse tulemuste kohta ning distsiplinaarkaristuse kohaldamine Tallinna Transpordiameti juhataja suhtes

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

1. Võtta teadmiseks linna sisekontrolöri teenistuse poolt läbiviidud sisejuurdluse tulemused.

2. Juhtida Tallinna Transpordiameti juhataja tähelepanu puudustele ameti töös ja karistada Tallinna Transpordiameti juhatajat ameti töös ilmnenud puuduste eest distsiplinaarkorras noomitusega.

3. Tallinna Transpordiameti juhatajal määrata liiklusteenistuse direktorile distsiplinaarkaristus arvestades toimepandud süüteo raskust.

4. Teha Tallinna Linnakantseleile (T. Sepp) ülesandeks analüüsida koostöös Transpordiameti ja teiste puudutatud ametkondadega Linnavolikogu 25. augusti 2005.a määruse nr 43 „Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ ja 20. detsembri 2004 määruse nr 56 „Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ ning Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ arusaadavust, kooskõla ja vastavust haldusmenetluse põhimõtetele ning esitada ettepanekud regulatsioonide muutmiseks linnavalitsusele hiljemalt 15. augustiks 2007.a.

5. Võtta vastu korraldus nr 1132-k.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE