Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maareformi seaduse § 6 lg 31 rakendamise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 13.06.2007 määrus number 59
Jõustumine:18.06.2007
Redaktsiooni kehtivus:18.06.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

13. juuni 2007 nr 59

 

 

 

 

 

Maareformi seaduse § 6 lg 31 rakendamise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lõike 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2007 otsusega nr 101 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine“ ja Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 määrusega nr 19 kinnitatud Maareformi seaduse § 6 lg 31 rakendamise komisjoni põhimääruse punktidega 2.1 ja 2.2.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 23. veebruari 2005 määrusega nr 19 “Maareformi seaduse § 6 lg 3¹ rakendamise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ kinnitatud Maareformi seaduse § 6 lg 31 rakendamise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Taavi Aas ja Jüri Helila;

2) kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Eha Võrk ja liikmeteks Kristiine linnaosa vanema asetäitja Aleksander Raide ning Tallinna Maa-ameti juhataja asetäitja - maa erastamise osakonna juhataja Monika Pihlak.

§ 2.  Määrus jõustub 18. juunil 2007.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär