Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse ajutise komisjoni koosseisu muutmine ("Pae puhkeala" planeerimiseks ja hoonestamiseks)
Tallinna Linnavalitsus 06.06.2007 korraldus number 1068
Redaktsiooni kehtivus:06.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. juuni 2007 nr 1068-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2007 otsusega nr 81 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus“ ning Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2007 otsusega nr 101 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine“:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2005 korralduse nr 2529-k „Ajutise komisjoni moodustamine Lasnamäe “Pae puhkeala“ planeerimiseks ja hoonestamiseks“ punktiga 2 kinnitatud ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Kalev Kallo;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeks Tallinna abilinnapea Eha Võrk.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär