Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna lahte Kalevipoja kuju rajamise ideekonkursi läbiviimiseks moodustatud komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 06.06.2007 korraldus number 1067
Redaktsiooni kehtivus: - 22.06.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 22.06.2011 nr 1172

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. juuni 2007 nr 1067-k

 

 

Tallinna lahte Kalevipoja kuju rajamise ideekonkursi läbiviimiseks moodustatud ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2007 otsusega nr 80 “Tallinna linnapea ametist vabastamine”, 5. aprilli 2007 otsusega nr 81 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus”, 19. aprilli 2007 otsuse nr 101 “Linnavalitsuse liikme kinnitamine ja ametisse nimetamine” punktiga 1.1 ning Tallinna Linnavalitsuse 21. veebruari 2007 korraldusega nr 281-k “Linnaplaneerimise Ameti juhataja-linna peaarhitekti ametist vabastamine”:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 24. mai 2006 korraldusega nr 1078-k “Ajutise komisjoni moodustamine Tallinna lahte Kalevipoja kuju rajamise ideekonkursi läbiviimiseks” moodustatud ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Igor Volkov ja Kaido Padar;

1.2 kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Deniss Boroditš;

1.3 kinnitada komisjoni esimehe asetäitjaks Tallinna abilinnapea Taavi Aas;

1.4 kinnitada komisjoni liikmeks Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute teenistuse direktor Endrik Mänd ja Tallinna linnapea nõunik Oleg Harlamov;

1.5 kutsuda komisjoni töös osalema Riigikogu liikmed Jüri Ratas,  Kalev Kallo  ja Olga Sõtnik.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär