Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõpruse pst 5 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Kristiine Sotsiaalkeskus ja Kristiine Sotsiaalmaja)
Tallinna Linnavalitsus 06.06.2007 korraldus number 1059
Redaktsiooni kehtivus: - 18.05.2020

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 18.05.2020 nr 615

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. juuni 2007 nr 1059-k

 

 

Sõpruse pst 5 äriruumide tasuta kasutusse andmine

(Kristiine Sotsiaalkeskus ja

Kristiine Sotsiaalmaja)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punkti 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punkti 3 alusel ning arvestades Tallinna Linnavalitsuse
24. jaanuari 2007 korralduse nr 96-k punkti 1.2:

 

 

     

1. Tallinna Elamumajandusametil anda otsustuskorras Sõpruse pst 5 sotsiaalmajas asuvad äriruumid Kristiine Linnaosa Valitsuse hallatavate asutuste kasutusse tasuta ja tähtajatult järgmiselt:

1.1  keldrikorrusel asuvad äriruumid nr 1 – 23 (inv pl) üldpinnaga 224,4 m² ja I korruse äriruumid
nr 42 – 65 (inv pl) üldpinnaga 384,2 m² (pind kokku 608,6 m²) Kristiine Sotsiaalkeskusele (registrikood 75016349);

1.2  I korruse äriruumid nr 67 – 68 ja 100 – 101 (inv pl) üldpinnaga 32,2 m², II korruse äriruumid
nr 203 ja 204 (inv pl) üldpinnaga 16,5 m², III korruse äriruumid nr 307 ja 308 (inv pl) üldpinnaga
16,2 m² ja IV korruse äriruumid nr 413 ja 414 (inv pl) üldpinnaga 16,3 m²
(pind kokku 81,2 m²) Kristiine Sotsiaalmajale (registrikood 75016326).

2. Punktides 1.1 ja 1.2 nimetatud äriruumid antakse kasutusse järgmistel tingimustel:

2.1 äriruume kasutatakse Kristiine Linnaosa Valitsuse hallatavate asutuste Kristiine Sotsiaalkeskuse ja Kristiine Sotsiaalmaja põhimäärusega pandud ülesannete täitmiseks;

2.2 kasutajad tasuvad äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad haldaja tasu, kõrvalkulud, maksud ja koormised;

2.2.1 alates 1. aprillist 2007 kuni 31. märtsini 2008 on haldaja tasu suuruseks 6 krooni ilma käibemaksuta äriruumide üldpinna ühe ruutmeetri eest ühes kalendrikuus (sisaldab kõiki kinnistu, ehitise ja tehnosüsteemide haldamise, ennetusliku hooldamise, avarii lokaliseerimise ja heakorraga seotud tegevusi);

2.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

3. Tallinna Elamumajandusametil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele, linna asutustele Kristiine Sotsiaalkeskusele ja Kristiine Sotsiaalmajale ning OÜ-le BREM Kinnisvarahooldus.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär