Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Energia tn 13 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Kristiine Sotsiaalmaja)
Tallinna Linnavalitsus 06.06.2007 korraldus number 1057
Redaktsiooni kehtivus:06.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. juuni 2007 nr 1057-k

 

 

Energia tn 13 äriruumide tasuta kasutusse andmine

(Kristiine Sotsiaalmaja)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse
nr 72 punkti 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punkti 3 alusel ning arvestades Tallinna Linnavalitsuse 24. jaanuari 2007 korralduse nr 96-k punkti 1.1:

 

 

1. Tallinna Elamumajandusametil anda otsustuskorras Kristiine Linnaosa Valitsuse hallatavale asutusele Kristiine Sotsiaalmaja (registrikood 75016326) kasutusse tasuta ja tähtajatult Energia
tn 13 keldrikorrusel asuvad äriruumid nr 4 – 11 (inv pl) 59,8 m² ja 15 – 18 (inv pl) 37,6 m², üldpinnaga 97,4 m², I korruse äriruumid nr 33 - 34 (inv pl) üldpinnaga 15,7 m², II korruse äriruumid nr 80 – 80A (inv pl) üldpinnaga 16,3 m² ning III korruse äriruumid nr 112 – 113 (inv pl) üldpinnaga 17,1 m², (pind kokku 146,5 m²) järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse Kristiine Linnaosa Valitsuse hallatava asutuse Kristiine Sotsiaalmaja põhimäärusega pandud ülesannete täitmiseks;

1.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad haldaja tasu, kõrvalkulud, maksud ja koormised;

1.2.1 alates 1. aprillist 2007 kuni 31. märtsini 2008 on haldaja tasu suuruseks 4 krooni ilma käibemaksuta äriruumide üldpinna ühe ruutmeetri eest ühes kalendrikuus (sisaldab kõiki kinnistu, ehitise ja tehnosüsteemide haldamise, ennetusliku hooldamise, avarii lokaliseerimise ja heakorraga seotud tegevusi);

1.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2. Tallinna Elamumajandusametil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele, linna asutusele Kristiine Sotsiaalmajale ja OÜ-le BREM Kinnisvarahooldus.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär