Lasteaia Maasikas juhataja ametist vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 06.06.2007 korraldus number 1027

Redaktsiooni kehtivus 06.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. juuni 2007 nr 1027-k

 

 

Lasteaia Maasikas juhataja ametist vabastamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7 ja § 52 lg 9 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Stella Kallisaar Lasteaia Maasikas juhataja ametikohalt.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Stella Kallisaarele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär