Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna omandis olevate tänavate seisunditasemete tõstmine
Tallinna Linnavalitsus 06.06.2007 määrus number 57
Jõustumine:11.06.2007
Kehtetuks tunnistamine:01.06.2013
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2007 - 01.06.2013

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 22.05.2013 nr 53 [RT IV, 29.05.2013, 13 - jõust. 01.06.2013]

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

6. juuni 2007 nr 57

 

 

 

 

 

Tallinna linna omandis olevate tänavate seisunditasemete tõstmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Teeseaduse § 25 lõike 3, majandus- ja kommunikatsiooniministri               17. detsembri 2002 määruse nr 45 „Tee  seisundinõuded” § 2 lõike 2, lisade 2, 3, 7 ja 9 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 6 lõike 1 punktiga 8, Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2003 määrusega nr 96 kinnitatud „Tallinna tänavate liigitus” .

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Tõsta alljärgnevate Tallinna linna omandis olevate tänavate suvist seisunditaset tasemenõudelt 2 tasemenõudele 3:

Jrk. nr

Tänava nimetus

Sõidutee m²

1

Põhja puiestee (Suur Rannavärav – Kai tänav)

 5360

2

Falgi tee

3979

3

Komandandi tee

1723

4

Sadama  tänav

10367

5

G. Otsa tänav

1545

§ 2.  Tõsta alljärgnevate Tallinna linna omandis olevate tänavate suvist seisunditaset tasemenõudelt 3 tasemenõudele 4:

Jrk. nr

Tänava nimetus

Sõidutee m²

1

Endla tänav  (Tehnika tn -Toompuiestee)

12428

2

Estonia puiestee

10715

3

Kaarli puiestee

10120

4

Kaubamaja tänav

2901

5

A. Laikmaa tänav

7004

6

Luise tänav

6601

7

Pärnu maantee  (Viru väljak- Liivalaia tn)

24806

8

Teatri väljak

5921

9

Toompuiestee

20749

10

Tõnismägi

4825

11

Vabaduse väljak

5364

12

Viru väljak

5560

§ 3.  Tõsta alljärgnevate Tallinna linna omandis olevate tänavate  talvist seisunditaset tasemenõudelt 3 tasemenõudele 4:

Jrk. nr

Tänava nimetus

Sõidutee m²

1

Kiriku plats

2010

2

Nunne tn

3003

3

Pikk tn

5025

§ 4.  Määrus jõustub 11. juunil 2007.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär