Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 71 "Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord" muutmine
Tallinna Linnavolikogu 31.05.2007 määrus number 15
Jõustumine:07.06.2007
Redaktsiooni kehtivus:07.06.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

31. mai 2007 nr 15

 

 

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 71 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning Tallinna põhimääruse § 42 lõike 4 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruses nr 71 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 2 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: “Kui palgaline on linnavolikogu esimehe koht, määratakse linnavolikogu otsusega aseesimehele hüvitus samadel alustel linnavolikogu komisjoni esimehega.“;

2) paragrahvi 11 lõike 2 viimast lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: “Kui puudub palgaline linnavolikogu esimehe ja aseesimehe ametikoht, võib linnavolikogu esimehele maksta hüvitust 50% vastavalt esimehe ametikohale ettenähtud ametipalgast, linnavolikogu aseesimehele võib maksta hüvitust samadel alustel linnavolikogu komisjoni esimehega.“.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 71 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ lisas 1 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis“ tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 3 “Linnakantselei“ muudetakse vastavalt lisale ning Linnakantselei teenistujate ametikohtade arvuks loetakse 189 alates 5. juunist 2007;

2) punktis 6 “Haridusamet“ muudetakse ökonoomikateenistuse koosseisu, mille raamatupidamise osakonna III sektori koosseisu kinnitatakse täiendavalt kolm vanemraamatupidaja ametikohta (vanemametnikud), Haridusameti teenistujate ametikohtade arvuks loetakse 131 alates 1. augustist 2007;

3) punktis 10 “Linnaplaneerimise Amet“ muudetakse ametinimetus “Ameti juhataja-linna peaarhitekt“ ametinimetuseks “Ameti juhataja“, koosseisu kinnitatakse täiendavalt linna peaarhitekti ametikoht (vanemametnik) ning Linnaplaneerimise Ameti teenistujate ametikohtade arvuks loetakse 109 alates 5. juunist 2007;

4) Tallinna linna ametiasutuste teenistujate koosseisus on alates 5. juunist 2007 kokku 1594 ametikohta ja alates 1. augustist 2007 kokku 1597 ametikohta.

§ 3.  Määrus jõustub 7. juunil 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007
määruse nr 15
“Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 71
 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur,
 teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ muutmine“
LISA

 

Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis

 

 

 

 

Ametikoha nimetus 

Ametikohtade arv

Teenistuja põhigrupp*

3. Linnakantselei (alates 5. juunist 2007)

 

 

Linnasekretär

1

JA

Linnavalitsuse nõunik

4

NõA

Vanemspetsialist

1

VA

Haldusosakond

 

 

Haldusdirektor

1

JA

Haldusdirektori asetäitja

1

JA

Juhi abi

1

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Administraator

1

AT

Hoone administraator

3

AT

Torulukksepp-santehnik

1

AT

Ehitus-remonditööline

1

AT

Autojuht-ekspediitor

1

AT

Majandussektor

 

 

Sektori juhataja

1

VA

Varustusspetsialist

1

VA

Administraator

1

AT

Riietehoidja

1

AT

Majahoidja

3

AT

Särgava külalistemaja

 

 

Külalistemaja juhataja

1

VA

Perenaine

1

AT

Eelarve ja raamatupidamise osakond

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

Peaspetsialist

1

VA

Raamatupidamise sektor

 

 

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

Vanemraamatupidaja

5

VA

Välissuhete ja protokolli osakond

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

Peaspetsialist

2

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Tallinna Raekoda

 

 

Raekoja direktor

1

JA

Projektijuht

2

VA

Administraator

1

AT

Üldosakond

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

Arhivaar

1

VA

Dokumendibüroo

 

 

Juhtivspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Spetsialist

2

VA

Tehnik

1

AT

Postikeskus

 

 

Spetsialist

2

VA

Sekretariaat

 

 

Sekretariaadi juhataja-linnasekretäri referent

1

VA

Linnapea abi

1

VA

Abilinnapea abi

6

VA

Linnasekretäri abi

1

VA

Arenguteenistus

 

 

Arendusdirektor

1

JA

Juhtivspetsialist

1

VA

Tallinna esindaja Euroopa Liidus

1

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Linnauuringute büroo

 

 

Linnasotsioloog

1

VA

Peaspetsialist-sotsioloog

1

VA

Peaspetsialist-statistik

1

VA

Arengukavade osakond

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

Juhtivspetsialist

1

VA

Peaspetsialist

3

VA

Välisprojektide rakendamise osakond

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

Juhtivspetsialist

1

VA

Projektijuht

3

VA

Avalike suhete teenistus

 

 

Avalike suhete direktor

1

JA

Peaspetsialist

1

VA

Meediaosakond

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

Info peaspetsialist

1

VA

Juhtivspetsialist-toimetaja

1

VA

Peaspetsialist-toimetaja

4

VA

Teabeosakond

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

Juhtivspetsialist

1

VA

Peaspetsialist

4

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Teenindusbüroo

 

 

Büroo juhataja

1

VA

Infospetsialist

6

VA

Finantsteenistus

 

 

Finantsdirektor

1

JA

Juhi abi

1

VA

Konsultant

1

VA

Finantsinfosüsteemide osakond

 

 

Osakonna  juhataja

1

JA

Projektijuht

1

VA

Spetsialist

1

VA

Finantsplaneerimise osakond

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

Analüütik

1

VA

Juhtivspetsialist

6

VA

Peaspetsialist

1

VA

Linnakassa

 

 

Linnakassa juhataja

1

JA

Linnakassa juhataja asetäitja

1

JA

Peaspetsialist

4

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Finantsarvestuse osakond

 

 

Linna pearaamatupidaja

1

JA

Linna pearaamatupidaja asetäitja

1

JA

Juhtivspetsialist

1

VA

Peaspetsialist

4

VA

Infotehnoloogia teenistus

 

 

Infotehnoloogia direktor

1

JA

Juhi abi

1

VA

Arvutiabi osakond

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

Juhtivspetsialist

1

VA

Peaspetsialist

4

VA

IT süsteemide ja tehnilise arengu osakond

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

Juhtivspetsialist

1

VA

Peaspetsialist

3

VA

Arvutisüsteemide osakond

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

Peaspetsialist

6

VA

Linna sisekontrolöri teenistus

 

 

Linna sisekontrolör

1

JA

Siseauditi osakond

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

Siseauditi peaspetsialist

4

VA

Menetlusosakond

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

Peaspetsialist

2

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Personaliteenistus

 

 

Personalidirektor

1

JA

Koolitussektor

 

 

Koolitusjuht

1

VA

Koolituse vanemspetsialist

2

VA

Personali- ja avaliku teenistuse osakond

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

Peaspetsialist

1

VA

Töökeskkonna peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Õigusteenistus

 

 

Õigusdirektor

1

JA

Juhi abi

1

VA

Keeletoimetaja

1

VA

Nõuete osakond

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

Jurist

2

VA

Analüütik

1

VA

Riigihangete büroo

 

 

Juhtivspetsialist

1

VA

Jurist

1

VA

Spetsialist

1

VA

Õigusloome ja eelnõude osakond

 

 

Osakonna juhataja

1

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

JA

Jurist

5

VA

Halduskorralduse büroo

 

 

Peaspetsialist

1

VA

Vanemspetsialist

1

VA

Kokku

189

 

 

 

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistujate koosseis kokku

 

 

alates 05.06.2007

1594

 

alates 01.08.2007

1597

 

 

* Kasutatud lühendid: juht – JA, vanemametnik – VA, nooremametnik – NA.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees