Tasuta sõidu õiguse andmine X noorte laulu- ja tantsupeo osalejatele 25. juunist – 1. juulini 2007

Tallinna Linnavolikogu 31.05.2007 otsus number 152

Redaktsiooni kehtivus 31.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

31. mai 2007 nr 152

 

 

 

 

Tasuta sõidu õiguse andmine X noorte laulu- ja tantsupeo osalejatele 25. juunist – 1. juulini 2007

 

 

 

Ühistranspordiseaduse § 29 lõike 3 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 6 lõike 1 punktiga 7 ning tulenevalt Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse 3. mai 2007 kirjast nr 120 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Anda tasuta sõidu õigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis X noorte laulu- ja tantsupeo osalejatele 25. juunist – 1. juulini 2007 spetsiaalkujundusega akrediteerimise randmepaela kandmisel.

2. Tallinna Transpordiametil teha otsus teatavaks Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees