Tallinna Linnavolikogu 31.05.2007 otsus number 152.
Tasuta sõidu õiguse andmine X noorte laulu- ja tantsupeo osalejatele 25. juunist – 1. juulini 2007

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996