Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tasuta sõidu õiguse andmine X noorte laulu- ja tantsupeo osalejatele 25. juunist – 1. juulini 2007
Tallinna Linnavolikogu 31.05.2007 otsus number 152
Redaktsiooni kehtivus:31.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

31. mai 2007 nr 152

 

 

 

 

Tasuta sõidu õiguse andmine X noorte laulu- ja tantsupeo osalejatele 25. juunist – 1. juulini 2007

 

 

 

Ühistranspordiseaduse § 29 lõike 3 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 6 lõike 1 punktiga 7 ning tulenevalt Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse 3. mai 2007 kirjast nr 120 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust,

 

 

Tallinna Linnavolikogu

 

o t s u s t a b:

 

1. Anda tasuta sõidu õigus Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistranspordis X noorte laulu- ja tantsupeo osalejatele 25. juunist – 1. juulini 2007 spetsiaalkujundusega akrediteerimise randmepaela kandmisel.

2. Tallinna Transpordiametil teha otsus teatavaks Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees