Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks moodustatud ajutise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 30.05.2007 korraldus number 1009
Redaktsiooni kehtivus:30.05.2007 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 24.03.2010 nr 425

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. mai 2007 nr 1009-k

 

 

Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks moodustatud ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2007 otsusega nr 80 “Tallinna linnapea ametist vabastamine”, 5. aprilli 2007 otsusega nr 81 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus”, 19. aprilli 2007 otsusega nr 101 “Linnavalitsuse liikme kinnitamine ja ametisse nimetamine”, Tallinna Linnavalitsuse 21. veebruari 2007 korraldusega nr 281-k “Linnaplaneerimise Ameti juhataja-linna peaarhitekti ametist vabastamine” ja 25. aprilli 2007 korraldusega nr 704-k “Maa-ameti juhataja ametist vabastamine”:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 10. jaanuari 2007 korraldusega nr 25-k “Ajutise komisjoni moodustamine Vabaduse väljaku väljaehitamise koordineerimiseks” moodustatud ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Jüri Ratas, Kalev Kallo, Olga Sõtnik ja Igor Volkov;

1.2 kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Taavi Aas;

1.3 kinnitada komisjoni aseesimeheks Tallinna abilinnapea Deniss Boroditš;

1.4 kinnitada komisjoni liikmeks Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor Arvo Rikkinen, Tallinna Maa-ameti juhataja kohusetäitja Alo Brandt;

1.5 lugeda komisjoni liikme Eha Võrgu ametinimetuseks “Abilinnapea”.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär