Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine (merekomisjon)
Tallinna Linnavalitsus 30.05.2007 korraldus number 1008
Redaktsiooni kehtivus:30.05.2007 - 06.02.2008

KEHTETU:

Tlv k 06.02.2008 nr 183

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. mai 2007 nr 1008-k

 

 

Ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse §  § 501 lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2005 korraldusega nr 1725-k, 

 

 

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2005 korraldusega nr 1725-k moodustatud  ajutise merekomisjoni uus koosseis järgmiselt:

 

1.1       Esimees:           Jaanus Mutli                 Tallinna abilinnapea;   

Liikmed:           Toomas Vitsut              Tallinna Linnavolikogu esimees;

                                    Deniss Boroditš            Talllinna abilinnapea;

Taavi Aas                     Tallinna abilinnapea;     

                                    Ingrid Laas                   Tallinna Linnavalitsuse nõunik;

Andres Kompus           Tallinna Transpordiameti arenguosakonna peaspetsialist;

 

1.2 Kutsuda komisjoni töös osalema:

Kalev Kallo                  Riigikogu liige;

Nathan Tõnnisson         Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi ja transiidi teenindamise asekantsler;

Aivo Lind                     Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi len-

                                                                        nundus- ja merendusosakonna juhataja;

                                    Ain Kaljurand               aktsiaselts  TALLINNA SADAM juhatuse esimees;

                                    Jüri Lember                  Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing,

                                                                        volikogu esimees;

                                    Viktor Palmet               Mittetulundusühing Eesti Sadamate Liit,                                                                         tegevdirektor;

                                    Viktor Siilats                 aktsiaselts IEG;

                                    Kalev Vapper               Mittetulundusühing Eesti Spordiseltsi Kalev Jahtklubi

                                    Jüri Kann                      Eesti Mereakadeemia, rektor.

                                                                       

 

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1.1 ja Tallinna Transpordiametil punktis 1.2 nimetatud isikutele.

3. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

3.1  21. detsembri 2005 korraldus nr 2527-k “Merekomisjoni koosseisu muutmine“;

3.2  25. oktoobri 2006 korraldus nr 2154-k “Ajutise komisjoni koosseisu muutmine“.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär