Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni (elamuehitusprogrammi "Igale noorele perele oma kodu" ettevalmistamiseks ja elluviimiseks) koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 30.05.2007 korraldus number 1006
Redaktsiooni kehtivus:30.05.2007 - 16.01.2008

KEHTETU:

Tlv k 16.01.2008 nr 47

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

30. mai 2007 nr 1006-k

 

 

Ajutise komisjoni (elamuehitusprogrammi “Igale noorele perele oma kodu“ ettevalmistamiseks ja elluviimiseks) koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2007 ja 19. aprilli 2007 otsustega nr 100 ja 101 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine“, Tallinna Linna Valimiskomisjoni 3. aprilli 2007 otsuse nr 10 punktiga 3 ja 24. aprilli 2007 otsusega nr 15 ning Tallinna Linnavolikogu 14. mai 2007 kirjaga nr F3-2/618:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 korraldusega nr 1503-k elamuehitusprogrammi “Igale noorele perele oma kodu“ ettevalmistamiseks ja elluviimiseks moodustatud ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja abilinnapea Taavi Aas, abilinnapea Deniss Boroditš ja Maria Savisaar;

1.2 kinnitada komisjoni esimeheks abilinnapea Eha Võrk ja komisjoni liikmeteks linnavolikogu liikmed Svetlana Kozlova ja Michel Zdankevitch.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Taavi Aasale, Deniss Boroditšile, Maria Savisaarele, Eha Võrgule, Svetlana Kozlovale ja Michel Zdankevitchile.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär