Tallinna Linnavalitsuse alaliste komisjonide koosseisude muutmine

Tallinna Linnavalitsus 30.05.2007 määrus number 56
jõustumine 04.06.2007

Redaktsiooni kehtivus 04.06.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

Tallinn

30. mai 2007 nr 56

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse alaliste komisjonide koosseisude muutmine

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3, Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 2, Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 määrusega nr 97 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimääruse punktide 2.2, 2.3 ja 2.5, Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2003 määrusega nr 106 kinnitatud Tallinna linna geoinfosüsteemi arendamise komisjoni põhimääruse punktide 2.2 ja 2.3, Tallinna Linnavalitsuse 11. detsembri 1998 määrusega nr 79 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimääruse punktide 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.5 ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2007 otsustest nr 81.

 

 

 

§ 1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 määrusega nr 97 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Kalev Kallo ja Tiina Tallinn;

2) vabastada komisjoni aseesimehe kohalt ning nimetada komisjoni liikmeks Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute teenistuse linnakujunduse ja haljastuse osakonna linnadisainer Eva Tuuling;

3) nimetada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Taavi Aas;

4) nimetada komisjoni aseesimeheks Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute teenistuse direktor Endrik Mänd.

§ 2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2003 määrusega nr 106 kinnitatud Tallinna linna geoinfosüsteemi arendamise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Kalev Kallo ja Eha Võrk;

2) nimetada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Taavi Aas;

3) nimetada komisjoni liikmeks Tallinna Maa-ameti juhataja kohusetäitja Alo Brandt.

§ 3. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 1. märtsi 2004 määrusega nr 18 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1) arvata komisjoni koosseisust  välja Kalev Kallo ja Marje Pukk;

2) nimetada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Taavi Aas.

§ 4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

1) 14. detsembri 2005 määruse nr 120 „Linnakujunduskomisjoni põhimääruse ja koosseisude muutmine“ § 2 punkt 2;

2) 21. detsembri 2005 määruse nr 127 „Alaliste komisjonide koosseisu muutmine“;

3) 11. juuli 2005 määruse nr 79 „Tallinna linna geoinfosüsteemi arendamise komisjoni koosseisu muutmine“;

 4) 26. jaanuari 2005 määruse nr 13 „Tallinna Linnavalitsuse alatiste komisjonide põhimääruste ja komisjoni koosseisude muutmine“ punkt 2.3.

§ 5. Määrus jõustub 4. juunil 2007.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär