Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 22. veebruari 2006 määrusega nr 14 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 30.05.2007 määrus number 55
Jõustumine:04.06.2007
Redaktsiooni kehtivus:04.06.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

30. mai 2007 nr 55

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 22. veebruari 2006 määrusega nr 14 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2007 otsuse nr 81 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus“ punktiga 1, 19. aprilli 2007 otsuse nr 101 “Linnavalitsuse liikme kinnitamine ja ametisse nimetamine“ punktiga 1.1,     Tallinna Linnavalitsuse 22. veebruari 2006 määruse nr 14 “Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ § 4 lg 1, 21. veebruari 2007 korraldusega nr 281-k “Linnaplaneerimise Ameti juhataja-linna peaarhitekti ametist vabastamine“ ja  25. aprilli 2007 korraldusega nr 704-k “Maa-ameti juhataja ametist vabastamine“.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 22. veebruari 2006 määrusega nr 14 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Olga Sõtnik, Igor Volkov ja Eha Võrk;

2) kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Deniss Boroditš ja liikmeks Tallinna Maa-ameti juhataja kohusetäitja Alo Brandt ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor Arvo Rikkinen;

3) lugeda komisjoni liikme Tiit Siimoni ametinimetuseks “Tallinna Transpordiameti juhataja asetäitja, komisjoni liikme Tanel Kerese ametinimetuseks “Tallinna Linnakantselei finantsplaneerimise osakonna juhataja asetäitja“ ning komisjoni töös osaleja Hillar Variku ametinimetuseks “Ramboll Eesti AS juhataja“.

§ 2.  Määrus jõustub 4. juunil 2007.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär