Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määruse nr 69 "Tallinna Tervisenõukogu moodustamine ja põhimääruse kinnitamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 23.05.2007 määrus number 52
Jõustumine:28.05.2007
Redaktsiooni kehtivus:28.05.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

23. mai 2007 nr 52

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määruse nr 69 „Tallinna Tervisenõukogu moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse  § 50¹ lg 2 alusel:

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määruse nr 69 „Tallinna Tervisenõukogu moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“  § 4 lõiget 5 ja sõnastada see järgnevalt:

 „(5) Nõukogu koosseisu suuruseks on 7 kuni 15 liiget.“.

§ 2.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määruse nr 69 „Tallinna Tervisenõukogu moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“ lisaga „Tallinna Tervisenõukogu koosseisu kinnitamine“ kinnitatud Tallinna Tervisenõukogu koosseisu järgnevalt:

1) arvata nõukogu koosseisust välja Mai Vöörmann ja Jaak Raie;

2) kinnitada nõukogu liikmeteks:

Aini Härm  -  Tallinna Kesklinna Valitsuse haridus- ja kultuurinõunik;

Priit Ilver  -  Tallinna Spordi- ja Noorsooameti peaspetsialist;

3) kutsuda nõukogu töös liikmena osalema:

Kädi Lepp  -  Sihtasutuse Tallinna Koolitervishoid juhatuse esimees;

Ene Veiksaar  -  meediakonsultant.

§ 3.  Määrus jõustub 28. mail 2007.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär