Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mitterahalise väljamaksena ehitiste üleandmise lepingu muutmine ja volituste andmine Priit Pärtelpojale
Tallinna Linnavalitsus 23.05.2007 korraldus number 949
Redaktsiooni kehtivus:23.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. mai 2007 nr 949-k

 

 

Mitterahalise väljamaksena ehitiste üleandmise lepingu muutmine ja volituste andmine Priit Pärtelpojale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja §  35 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 punktiga 2 ning tulenevalt 29. novembril 2002 Tallinna linna ja Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsi vahel sõlmitud mitterahalise väljamaksena ehitiste üleandmise lepingust:

 

 

1. Muuta Tallinna linna ja Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsi vahel 29. novembril 2002 sõlmitud mitterahalise väljamaksena ehitiste üleandmise lepingu punkti 5.2. ning sõnastada see järgmiselt:

„5.2. Lepinguosaliste esindajad avaldavad, et lepingu eseme otsene valdus, samuti kõik lepingu esemele juurdepääsu võimaldavad võtmed ning lepingu eseme päraldisteks olevad dokumendid (Aktsiaseltsil olemasolevad lepingu eseme omandamise, valdamise ja ehitamise kohta käivad dokumendid, kaardid ja plaanid, rendilepingud jne) antakse omandajale üle hiljemalt kahekümne neljandal mail kahe tuhande üheksandal aastal (24.05.2009.a.) ning Aktsiaselts loovutab käesolevaga omandajale lepingu eseme väljanõudeõiguse“.

2. Volitada punktis 1 nimetatud mitterahalise väljamaksena ehitiste üleandmise lepingu muutmise lepingut sõlmima Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitjat Priit Pärtelpoega.

3. Tallinna Elamumajandusametile teha korraldus teatavaks Priit Pärtelpojale ja Tallinna Linnahalli Aktsiaseltsile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär