Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnavalitsuse ajutiste komisjonide koosseisude muutmine
Tallinna Linnavalitsus 23.05.2007 korraldus number 948
Redaktsiooni kehtivus:04.05.2011 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 04.05.2011 nr 752

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. mai 2007 nr 948-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse ajutiste komisjonide koosseisude muutmine 

 

 

 

Haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 ja 2 ja § 70 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse     § 501 lg 6:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 2003 korraldusega nr 1360-k moodustatud Tallinna Botaanikaaia maaküsimuste lahendamise ajutise komisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Olga Sõtnik ja Janar Vilde;

1.2 kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Eha Võrk;

1.3 kinnitada komisjoni liikmeteks Tallinna abilinnapea Taavi Aas, Tallinna abilinnapea Denis Boroditš, Pirita linnaosa vanem Tiit Terik, Tallinna Maa-ameti vara tagastamise osakonna juhataja Tiit Mäger ja Tallinna Maa-ameti juhataja kohusetäitja Alo Brandt;

1.4 lugeda komisjoni liikme Arvo Rikkineni ametinimetuseks Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor.

2. (Kehtetu - Tlv k 04.05.2011 nr 752)

3. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 3. jaanuari 2007 korraldusega nr 6-k moodustatud maaga seotud küsimuste lahendamise 2007. aastal ajutise komisjoni koosseisu järgmiselt:

3.1 arvata komisjoni koosseisust välja Kaia Jäppinen, Kalev Kallo ja Igor Volkov;

3.2 kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Eha Võrk;

3.3 kinnitada komisjoni aseesimeheks Tallinna abilinnapea Taavi Aas;

3.4 kinnitada komisjoni liikmeteks Tallinna abilinnapea Denis Boroditš, Tallinna Kommunaalameti juhataja Ain Valdmann ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor Arvo Rikkinen;

3.5 lugeda komisjoni liikme Alo Brandti ametinimetuseks Tallinna Maa-ameti juhataja kohusetäitja.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 1 kuni 3 nimetatud isikutele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär