Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (Tehniline abi sadamate maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas)
Tallinna Linnavalitsus 23.05.2007 korraldus number 946
Redaktsiooni kehtivus:23.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. mai 2007 nr 946-k

 

 

Ajutise komisjoni tegevuse lõpetamine (Tehniline abi sadamate maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel:

 

 

1. Lõpetada Tallinna Linnavalitsuse 25. augusti 2004 korraldusega nr 1646-k moodustatud Ühtekuuluvusfondi projekti “Tehniline Abi sadamate maismaaühenduste rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks Tallinnas“ elluviimise ja Tallinna linna poolt võetud kohustuste täitmise ajutise komisjoni tegevus.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

2.1   25. augusti 2004 korraldus nr 1646-k “Ajutise komisjoni moodustamine“;

2.2   3. novembri 2004 korraldus nr 2201-k “Ajutiste komisjonide koosseisude muutmine“;

2.3   19. jaanuari 2005 korraldus nr 97-k “Ajutise komisjoni koosseisu muutmine“;

2.4   4. mai 2005 korraldus nr 867-k “Ajutiste komisjonide koosseisude muutmine“;

2.5   7.detsembri 2005 korraldus nr 2360-k “Ajutise komisjoni koosseisu muutmine“;

2.6   6.septembri 2006 korraldus nr 1819-k “Ajutise komisjoni koosseisu muutmine“.

3. Tallinna Kommunaalametil teha korraldus teatavaks Olga Sõtnikule, Ain Valdmannile, Peep Koppelile, Heino Alaniidule, Jüri Kirotamele, Tarmo Pauklinile, Ly Jalakasele,  Ants Maaringule,  Andres Kompusele, Anne Kassile, Jaak Vihmandile ja Tiit Siimonile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär