Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pealinna Rahvuspargi loomise ajutise komisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 23.05.2007 korraldus number 945
Redaktsiooni kehtivus: - 18.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 18.05.2011 nr 848

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. mai 2007 nr 945-k

 

 

Pealinna Rahvuspargi loomise ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 49 lg 11 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2007 otsusega nr 81 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus”, 19. aprilli 2007 otsusega nr 101 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine” ja 19. aprilli 2007 otsusega nr 105 “Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine”:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 15. veebruari 2006 korralduse nr 321-k punktiga 2 kinnitatud Pealinna Rahvuspargi loomise ajutise komisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 komisjoni koosseisust arvata välja Olga Sõtnik;

1.2 komisjoni esimeheks kinnitada Deniss Boroditš - Tallinna abilinnapea;

1.3 komisjoni liikme Rein Ratase ametikoht “Tallinna Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimees” asendada ametikohaga “Tallinna Linnavolikogu keskkonnakomisjoni liige”.

2. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär