Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni koosseisu muutmine (ohtlike raudteeveoste vähendamine)
Tallinna Linnavalitsus 23.05.2007 korraldus number 944
Redaktsiooni kehtivus: - 18.05.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 18.05.2011 nr 848

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. mai 2007 nr 944-k

 

 

Ajutise komisjoni koosseisu muutmine (ohtlike raudteeveoste vähendamine)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 49 lg 11 ja Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2007 otsusega nr 81 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus”, 19. aprilli 2007 otsusega nr 101 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine”, Tallinna Linnavalitsuse 28. märtsi 2007 korraldusega nr 514-k “Põhja-Tallinna vanema teenistusest vabastamine” ja 2. mai 2007 korraldusega nr 760-k “Põhja-Tallinna vanema ametisse nimetamine”:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 8. juuni 2005 korraldusega nr 1163-k ohtlike raudteeveoste vähendamiseks Tallinna linnas moodustatud ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 komisjoni koosseisust arvata välja Olga Sõtnik ja Vilja Savisaar;

1.2 komisjoni esimeheks kinnitada Deniss Boroditš – Tallinna abilinnapea;

1.3 komisjoni liikmeks kinnitada Enno Tamm – Põhja-Tallinna vanem.

2. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär