Ajutise komisjoni koosseisu muutmine ("Pargi ja sõida")

Tallinna Linnavalitsus 23.05.2007 korraldus number 943
Kehtetuks tunnistamine 27.01.2010
Redaktsiooni kehtivus 23.05.2007 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 27.01.2010 nr 113

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. mai 2007 nr 943-k

 

 

Ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ning vajadusest muuta ajutise komisjoni koosseisu:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2006 korraldusega nr 2229-k “Ajutise komisjoni moodustamine programmi “Pargi ja sõida” väljatöötamiseks Tallinna linnas” moodustatud ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Olga Sõtnik ja Kalev Kallo;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeteks Tallinna abilinnapead Deniss Boroditš ja Taavi Aas.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär