Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt muudab
 
Tlv k 07.11.2006 nr 2229
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 27.01.2010 nr 113
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni koosseisu muutmine ("Pargi ja sõida")
Tallinna Linnavalitsus 23.05.2007 korraldus number 943
Redaktsiooni kehtivus:23.05.2007 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 27.01.2010 nr 113

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. mai 2007 nr 943-k

 

 

Ajutise komisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel ning vajadusest muuta ajutise komisjoni koosseisu:

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2006 korraldusega nr 2229-k “Ajutise komisjoni moodustamine programmi “Pargi ja sõida” väljatöötamiseks Tallinna linnas” moodustatud ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Olga Sõtnik ja Kalev Kallo;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeteks Tallinna abilinnapead Deniss Boroditš ja Taavi Aas.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär