Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine (Euroopa Liidu teaduse ja tehnoloogilise arendustegevuse 6. raamprogrammi CIVITAS II programmi SMILE juhtimise koordineerimiseks)
Tallinna Linnavalitsus 23.05.2007 korraldus number 942
Redaktsiooni kehtivus:23.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. mai 2007 nr 942-k

 

 

Ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel, tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2007 otsusest nr 81 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus“, Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2007 otsusest nr 101 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine“ ja Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 korraldusest nr 982-k “Ajutise komisjoni moodustamine“ ning vajadusest muuta ajutise komisjoni koosseisu:

 

 

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 korraldusega nr 982-k “Ajutise komisjoni moodustamine“ moodustatud Euroopa Liidu teaduse ja tehnoloogilise arendustegevuse 6. raamprogrammi CIVITAS II programmi projekti SMILE juhtimise koordineerimiseks poliitiline nõuandev grupp järgmises koosseisus:

Jaanus Mutli                 Tallinna abilinnapea;

Deniss Boroditš            Tallinna abilinnapea;

Aivo Toomistu  Haabersti Linnaosa Valitsuse vanema asetäitja.

2. Kinnitada projekti juhtimise koordineerimise juhtkomitee koosseis alljärgnevalt:

esimees:            Andres Harjo               Tallinna Transpordiameti juhataja;

liikmed: Tiit Siimon                    Tallinna Transpordiameti juhataja asetäitja;

                        Udo Ots                       Tallinna Transpordiameti  sõitjateveo osakonna juhataja;

                        Mart Moosus               Tallinna Transpordiameti peaökonomist;

                        Mati Songisepp            Tallinna Transpordiameti liiklusteenistuse direktor;

                        Ain Valdmann               Tallinna Kommunaalameti juhataja;

Kalle Maandi                Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute teenistuse infrastruktuuri osakonna peaspetsialist;

Hugo Linholm               Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsi juhatuse esimees;

Leonid Mihhailov          Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsi juhatuse liige;

Rein Vinni                     Aktsiaseltis MRP Linna Liinid juhatuse liige;

Tiit Metsvahi                 Tallinna Tehnikaülikooli lektor;

Jaak Vihmand               Tallinna Linnavolikogu liige.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

4.1 14. detsembri 2005 korraldus nr 2428-k „Ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine“;

4.2 23. augusti 2006 korraldus nr 1690-k “Ajutise komisjoni koosseisu muutmine“.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär