Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine (ühistranspordiliinide teenindamiseks avaliku konkursi läbiviimise tingimuste väljatöötamise komisjon)
Tallinna Linnavalitsus 23.05.2007 korraldus number 941
Redaktsiooni kehtivus:23.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. mai 2007 nr 941-k

 

 

Ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2005 korraldusega nr 284-k „Ajutise komisjoni moodustamine“ ja tulenevalt vajadusest muuta ajutise komisjoni koosseisu:

 

 

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2005 korraldusega nr 284-k moodustatud ühistranspordiliinide teenindamiseks avaliku konkursi läbiviimise tingimuste väljatöötamise ajutise komisjoni koosseis järgnevalt:

Esimees:           Jaanus Mutli                 Tallinna abilinnapea

Liikmed:           Merike Alep                 Tallinna Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja asetäitja;

Katrin Kendra              Tallinna Linnakantselei finantsdirektor;

Andres Harjo               Tallinna Transpordiameti juhataja;

Udo Ots                       Tallinna Transpordiameti sõitjateveo osakonna juhataja;

Mart Moosus               Tallinna Transpordiameti peaökonomist.

2. Kutsuda komisjoni töös osalema:

                        Ago Kokser                 MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse tegevdirektor;

Toomas Sepp               Tallinn Trammi- ja Trollibussikoondise AS juhatuse esimees;

Hugo Linholm               Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS juhatuse esimees;

Jüri Nõmmsalu              Tallinna Autobussikoondise AS finantsdirektor, juhatuse liige;

Ain Tatter                     Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja;

Toivo Tootsen              Riigikogu liige;

Leonid Mihhailov          Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS juhatuse liige.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

4.1 21. detsembri 2005 korraldus nr 2528-k “Ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine“;

4.2 23. augusti 2006 korraldus nr 1689-k “Ajutise komisjoni koosseisu muutmine“.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär