Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine (trammiliini projekti juhtimise komisjon)
Tallinna Linnavalitsus 23.05.2007 korraldus number 940
Redaktsiooni kehtivus:23.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

23. mai 2007 nr 940-k

 

 

Ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 501 lg 6 alusel, tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2007 otsusest nr 81 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus“, Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2007 otsusest nr 101 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine“ ja Tallinna Linnavalitsuse 9. veebruari 2005 korraldusest nr 231-k “Ajutise komisjoni moodustamine“ ning vajadusest muuta ajutise komisjoni koosseisu:

 

1. Kinnitada Tallinna Linnavalitsuse 9. veebruari 2005 korraldusega nr 231-k “Ajutise komisjoni moodustamine“ moodustatud Tallinna trammiliini projekti juhtimiseks ajutise komisjoni koosseis alljärgnevalt:

Esimees:           Jaanus Mutli                 Tallinna abilinnapea;

Liikmed:           Deniss Boroditš            Tallinna abilinnapea;

                        Taavi Aas                     Tallinna abilinnapea;

Katrin Kendra              Tallinna Linnakantselei finantsdirektor;

Kaarel-Mati Halla         Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse arengukavade osakonna juhataja;

                        Andres Harjo               Tallinna Transpordiameti juhataja;

                        Tiit Siimon                    Tallinna Transpordiameti juhataja asetäitja;

                        Ain Valdmann               Tallinna Kommunaalameti juhataja;

Arvo Rikkinen              Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor;

Ants Maaring                Tallinna Linnaplaneerimise Ameti üldplaneeringute teenistuse infrastruktuuri osakonna peaspetsialist.

2. Kutsuda komisjoni töös osalema:

 

                        Toomas Sepp               Tallinna Linnavolikogu liige;

                        Toivo Tootsen              Riigikogu liige;

Priit Vene                     Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhataja;

Peeter Tiks                   Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusanalüüsi talituse peaspetsialist;

Toomas Haidak            Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ühtekuuluvusfondi talituse peaspetsialist.

 

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 7. detsembri 2005 korraldus nr 2375-k „Ajutise komisjoni koosseisu kinnitamine“.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär