Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Falgi tee 1 Harjumäe varjendi/Ingeri bastioni ja Falgi tee varjendi/Rootsi bastioni kasemattide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Linnamuuseum)
Tallinna Linnavalitsus 16.05.2007 korraldus number 907
Redaktsiooni kehtivus:16.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

16. mai 2007 nr 907-k

 

 

 

 

 

Falgi tee 1 Harjumäe varjendi/ Ingeri bastioni ja Falgi tee varjendi/ Rootsi bastioni kasemattide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Linnamuuseum)

 

 

 

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 66 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punktiga 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punktiga 3 ning arvestades linna asutuse Tallinna Linnamuuseumi 19. aprilli 2007 kirja nr 1.2-3/465:

 

 

 

 

 

1. Tallinna Kesklinna Valitsusel anda otsustuskorras linna asutuse Tallinna Linnamuuseumi (registrikood 75016183) kasutusse tasuta ja tähtajatult Falgi tee 1 Harjumäe varjendi/ Ingeri bastioni kasematid suletud netopinnaga 489,2 m2 (Riikliku ehitisregistri kood 120278865) ja Falgi tee varjendi/ Rootsi bastioni kasematid suletud netopinnaga 394,1 m2 (Riikliku ehitisregistri kood 120278871) järgmistel tingimustel:

1.1 linnamuuseum korraldab kasutusse antava objekti tutvustamist ja eksponeerimist;

1.2 kasutaja tasub kasutusse antava objektiga seotud kõrvalkulud, maksud ja koormised;

1.3 kasutaja korraldab kasutusse antava objekti hooldamise, tagab bastioni ja selle ümbruse heakorra ning sõlmib lepingud kommunaalteenuste osutajatega;

1.4 objekti allkasutusse andmine on keelatud.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks linna asutusele Tallinna Linnamuuseumile ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile.

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes