Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ajutise komisjoni (Akadeemia tee 38, 42, 46, E.Vilde tee 90 ja 96 elanike eluasemeküsimuste lahendusvariantide väljatöötamine) koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 16.05.2007 korraldus number 906
Redaktsiooni kehtivus: - 25.04.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:

Tlv k 25.04.2012 nr 593

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 16. mai 2007 nr 906-k

 

 

Ajutise komisjoni (Akadeemia tee 38, 42, 46, E.Vilde tee 90 ja 96 elanike eluasemeküsimuste lahendusvariantide väljatöötamine) koosseisu muutmine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2007 ja 19. aprilli 2007 otsustega nr 100 ja 101  “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine“:

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. septembri 2005 korraldusega nr 1727-k moodustatud  Akadeemia tee 38, 42, 46, E.Vilde tee 90 ja 96 elanike eluasemeküsimuste lahendusvariantide väljatöötamise ajutise komisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja abilinnapea Taavi Aas;

1.2 kinnitada komisjoni esimeheks abilinnapea Eha Võrk.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Taavi Aasale ja Eha Võrgule.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes