Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 7. aprilli 2004 määruse nr 39 "Tallinna raemedali statuudi ja etalonkujutise kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsus 16.05.2007 määrus number 50
Jõustumine:16.05.2007
Redaktsiooni kehtivus:16.05.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

16. mai 2007 nr 50

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 7. aprilli 2004 määruse nr 39 „Tallinna raemedali statuudi ja etalonkujutise kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Haldusmenetluse seaduse § 92 lõike 4 ja § 93 lõike 1 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 12¹ ja § 49 lõike 1 punktiga 4 ning Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 14 “Tallinna põhimääruse muutmine“ § 1 punktiga 7.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 7. aprilli 2004 määrus nr 39 „Tallinna raemedali statuudi ja etalonkujutise kinnitamine“.

§ 2.  Määrus jõustub 21. mail 2007.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes