Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 16.05.2007 määrus number 49
Jõustumine:16.05.2007
Redaktsiooni kehtivus:16.05.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

16. mai 2007 nr 49

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lõike 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2007 otsuse nr 81 „Muudatused linnavalitsuse koosseisus“ punktiga 1, Tallinna Linnavolikogu 19. aprilli 2007 otsuse nr 101Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine“ punktiga 1.1, Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 1998 määrusega nr 33 kinnitatud „Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni põhimääruse“ punktidega 1.2 ja 2.4 ning tulenevalt OÜ Jaotusvõrk 3. mai 2007 kirjast nr JV-EVK-LIN/6354.

 

 

 

 

 

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 10. detsembri 2003 määrusega nr 105 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu alljärgnevalt:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Olga Sõtnik ja Ülo Mälksoo;

2) kinnitada komisjoni esimeheks Tallinna abilinnapea Deniss Boroditš ja liikmeks OÜ Jaotusvõrk Tallinna käidusektori juhataja Jaanus Tiisvend;

3) komisjoni liikme Tiina Kitsingu ametinimetuseks lugeda „Tallinna Linnakantselei õigusteenistuse õigusloome ja eelnõude osakonna juhataja“.

§ 2.  Määrus jõustub 21. mail 2007.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes