Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 määruse nr 61 "Vältimatu sotsiaalabi osutamise tingimused ja kord" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 16.05.2007 määrus number 48
Jõustumine:16.05.2007
Redaktsiooni kehtivus:16.05.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

16. mai 2007 nr 48

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 määruse nr 61 „Vältimatu sotsiaalabi osutamise tingimused ja kord“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 30 lõike 4 ja Sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 4 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes“ punktiga 2.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 määruse nr 61 „Vältimatu sotsiaalabi osutamise tingimused ja kord“ § 15 lõike 4 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:

 „Teenuse osutamise hind isikule ööpäevas ameti hallatavas asutuses kehtestatakse ameti juhataja käskkirjaga.“.

§ 2.  Määrus jõustub 21. mail 2007.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes