Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Volituse andmine Tiit Terikule
Tallinna Linnavalitsus 16.05.2007 korraldus number 898
Redaktsiooni kehtivus:16.05.2007 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 10.02.2010 nr 204

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. mai 2007 nr 898-k

 

 

Volituse andmine Tiit Terikule

 

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Isikut tõendavate dokumentide seaduse   § 113 lg 1 ja § 122  lg 1 ning Tallinna põhimääruse § 4 lg 3 alusel ja kooskõlas siseministri                    12. detsembri 2001.a  määrusega nr 99 „Dokumendi taotleja isiku tuvastamise kord” ning Tallinna Linnavalitsuse 2. mai 2007 korraldusega nr 761-k:

 

 

     

1. Volitada Pirita linnaosa vanemat Tiit Terikut (edasivolitamise õigusega) esitama taotlusi Isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 nimetatud isikut tõendava dokumendi väljaandmiseks isikutele (edaspidi – taotleja), kelle terviseseisund püsivalt ei võimalda isiklikult pöörduda taotluse esitamiseks selleks pädevasse asutusse, tuvastama taotleja isikut ja võtma dokumente vastu taotlejale väljastamiseks taotleja kirjalikul nõusolekul.

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 17. mai 2006 korraldus nr 1019-k.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Tiit Terikule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linnakantselei õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes