Tallinna Tähekese Lasteaia juhataja ametist vabastamine

Tallinna Linnavalitsus 16.05.2007 korraldus number 865

Redaktsiooni kehtivus 16.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. mai 2007 nr 865-k

 

 

Tallinna Tähekese Lasteaia juhataja ametist vabastamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7 ja § 52 lg 9 alusel ning tulenevalt linnapea ettepanekust:

 

 

1. Vabastada Marina Blitsõna Tallinna Tähekese Lasteaia juhataja ametikohalt.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Marina Blitsõnale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linnakantselei õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes