Tallinna Linnavalitsus 16.05.2007 korraldus number 865.
Tallinna Tähekese Lasteaia juhataja ametist vabastamine

Aktile on aluseks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996