Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 09.05.2007 korraldus number 854
Redaktsiooni kehtivus:09.05.2007 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 05.05.2010 nr 699

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. mai 2007 nr 854-k

 

 

Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 05. aprilli 2007 otsusega nr 81 „Muudatused linnavalitsuse koosseisus”, otsusega nr 100 „Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine” ja 19. aprilli 2007 otsusega nr 101 „Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine”:

 

 

     

1. Kinnitada Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseis järgmiselt:

esimees:            Deniss Boroditš            abilinnapea;

aseesimees:       Jaanus Mutli                 abilinnapea;

liikmed:             Ain Valdmann               Tallinna Kommunaalameti juhataja;

                        Andres Harjo               Tallinna Transpordiameti juhataja;

                        Tõnu Tuppits                Tallinna Keskkonnaameti juhataja;

                        Vahur Keldrima            Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja;

                        Kaimo Järvik                Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja;

                        Ain Saarna                   Tallinna Linnakantselei avalike suhete direktor;

                        Mati Songisepp            Tallinna Transpordiameti liiklusteenistuse direktor;

                        Tiit Kivikas                   Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja asetäitja;

                        Urmas Ait                     Tallinna Linnakantselei linnavalitsuse nõunik;

                        Tarmo Sulg                   Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna juhataja;

                        Viljo Rannala                Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist.

2. Kutsuda töögrupi töös osalema:

Riho Tänak                   Põhja Politseiprefektuuri liiklusjärelevalve osakonna liiklustalituse vanemkomissar;

Tarmo Roossaar           Põhja Politseiprefektuuri liiklusjärelevalve osakonna liiklustalituse juhtivkonstaabel; 

Raik Saart                    Põhja-Eesti Päästekeskuse direktor;

Taavi Aasma                MTÜ Tallinna ja Harjumaa reservpäästerühma juhatuse esimees;

Rasmus Lippur JVÕK  Üksik-vahipataljoni ülem.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktides 1 ja 2 nimetatud isikutele.

 

4. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

4.1  30. augusti 2006 korraldus nr 1765-k „Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu muutmine ja töögrupi töökorra ning linna ametiasutuste ülesannete kinnitamine” punkt 1;

4.2  30. novembri 2005 korraldus nr 2289-k „Tallinna linna raskete ilmastikutingimuste tagajärgede likvideerimise töögrupi koosseisu kinnitamine”. 

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär