Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kriisireguleerimise dokumentide koostamise ja läbivaatamise töögrupi koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 09.05.2007 korraldus number 853
Redaktsiooni kehtivus:09.05.2007 - ...

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 19.05.2010 nr 811

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

9. mai 2007 nr 853-k

 

 

Tallinna kriisireguleerimise dokumentide koostamise ja läbivaatamise töögrupi koosseisu muutmine

 

 

 

Hädaolukorraks valmisoleku seaduse § 20 lõike 1 punktide 1 ja 5 ning Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 5. aprilli 2007 otsusega nr 81 „Muudatused linnavalitsuse koosseisus” ja 19. aprilli 2007 otsusega nr 101 „Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine”.

 

 

     

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2006 korraldusega nr 1919-k  kinnitatud Tallinna kriisireguleerimise dokumentide koostamise ja läbivaatamise töögrupi  koosseisu  järgmiselt:

1.1 vabastada töögrupi esimehe ülesannetest Olga Sõtnik;

1.2 kinnitada töögrupi esimeheks abilinnapea Deniss Boroditš.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär