Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Vene tn 6 hoone pos 1 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Linnamuuseum)
Tallinna Linnavalitsus 09.05.2007 korraldus number 849
Redaktsiooni kehtivus:09.05.2007 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

KORRALDUS

 

 

 

 

 

Tallinn

9. mai 2007 nr 849-k

 

 

 

 

 

Vene tn 6 hoone pos 1 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Linnamuuseum)

 

 

 

 

 

 

Võlaõigusseaduse § 13 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määruse nr 72 punktiga 3 ja 13. augusti 2003 määruse nr 74 punktiga 3 ning arvestades OÜ TLN TIB poolt 12. septembril 2006 koostatud Vene tn 6 ruumide eksplikatsiooni ja linna asutuse Tallinna Linnamuuseum 9. aprilli 2007 kirja nr 1.2-3/407:

 

 

 

 

 

1. Tallinna Kesklinna Valitsusel lõpetada poolte kokkuleppel Tallinna linna ja linna asutuse Tallinna Linnamuuseum vahel 21. augustil 1997 sõlmitud tähtajatu mitteeluruumi rendileping nr 02-97080 Vene tn 6 keldri- ja I korruse mitteeluruumidele nr 4, 4A, 35-44 (inv pl) üldpinnaga 182,3 m2 kasutamiseks muuseumina.

2. Tallinna Kesklinna Valitsusel anda otsustuskorras linna asutuse Tallinna Linnamuuseum (registrikood 75016183) kasutusse tasuta ja tähtajatult Vene tn 6 hoone pos 1 keldrikorruse äriruumid nr 2-1 – 2-7 (inv pl) üldpinnaga 104,6 m2 ja I korruse äriruumid nr 2-14 – 2-26 (inv pl) üldpinnaga 138,0 m2  (pind kokku 242,6 m2) järgmistel tingimustel:

2.1 äriruume kasutatakse ametiruumidena ja töökojana;

2.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

2.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

3. Tallinna Kesklinna Valitsusel teha korraldus teatavaks linna asutusele Tallinna Linnamuuseum ja Tallinna Kultuuriväärtuste Ametile.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär