Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 09.05.2007 määrus number 47
Jõustumine:14.05.2007
Redaktsiooni kehtivus:14.05.2007 - ...

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

9. mai 2007 nr 47

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni põhimääruse ja koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 21. veebruari 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni põhimääruse punktidega 2.2 ja 2.3, Tallinna Linnavolikogu  05. aprilli 2007 otsusega nr 80 “Tallinna linnapea ametist vabastamine“, Tallinna Linnavolikogu 05. aprilli 2007 otsusega nr 98 „Tallinna linnapea valimine“  ja Tallinna Linnavalitsuse               21. veebruari 2007 korraldustega nr 282-k ja 283-k.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 21. veebruari 2001 määrusega nr 40 kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni põhimääruse punkti 2.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2.1 Komisjoni kooseis on 14 liikmeline.“

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 21. jaanuari 2004 määrust nr 3 „Tallinna Linnavalitsuse kuritegevuse ennetamise komisjoni koosseisu muutmine“ muudetakse järgmiselt:

1) komisjoni koosseisust arvatakse välja Jüri Ratas, Veiko Jürisson, Kajari Klettenberg ja Tiit Kivikas.

2) kinnitada komisjoni esimeheks:

Edgar Savisaar – Tallinna linnapea.

3) kinnitada komisjoni liikmeteks:

Urmas Ait – Tallinna Linnakantselei linnavalitsuse nõunik;

Kaimo Järvik – Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja;

Harry Tuul – Turvaettevõtete Liidu tegevdirektor;

Jüri Kaljuvee – Tallinna Linnavolikogu kantselei nõunik;

Ain Seppik – Riigikogu liige;

Evelyn Sepp – Riigikogu liige;

Koit Pikaro – Pärnu Linnavolikogu liige.

4) kinnitada komisjoni sekretäriks:

Inge Puusepp – Tallinna Linnakantselei vanemspetsialist.

§ 3.  Määrus jõustub 14. mail 2007.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär