Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna kriisikomisjoni koosseisu, põhimääruse ja Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseisu muutmine
Tallinna Linnavalitsus 09.05.2007 määrus number 46
Jõustumine:14.05.2007
Kehtetuks tunnistamine:07.12.2009
Redaktsiooni kehtivus:14.05.2007 - ...

KEHTETU:

Tlv m 02.12.2009 nr 88 jõust. 07.12.2009

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

9. mai 2007 nr 46

 

 

 

 

 

Tallinna kriisikomisjoni koosseisu, põhimääruse ja Tallinna kriisireguleerimismeeskonna
koosseisu muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Hädaolukorraks valmisoleku seaduse § 21 lõike 1 ja 4, Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. märtsi 2002 määrusega nr 26 kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse punkti 1.2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 27. aprilli 2007 määrusega nr 36 „Tallinna kriisikomisjoni muutmine“ ja tulenevalt Kaitsejõudude Peastaabi 21. veebruari 2007 kirjast nr J3/7-0.1-2.1/2253.

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 12. jaanuari 2005 määrusega nr 8 kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni koosseisu muudetakse järgmiselt:

1) arvata komisjoni koosseisust välja Rene Brus;

2) kinnitada komisjoni liikmeteks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Kaimo Järvik ja Tallinna Erikaitsepiirkonna Staabi staabiülem kolonel-leitnant Ahti Põldma.

 

§ 2. Tallinna Linnavalitsuse  6. märtsi 2002 määrusega nr 26 kinnitatud Tallinna kriisikomisjoni põhimääruse punkti 2.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2.3 Komisjoni koosseisu kuuluvad linnavalitsuse liikmed, linnasekretär, Tallinna Linnakantselei linnavalitsuse nõunik, Tallinna Kommunaalameti juhataja, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja, Tallinna Linnakantselei avalike suhete direktor, Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist, Eesti Kaitsejõudude, Põhja Politseiprefektuuri ja Põhja-Eesti Päästekeskuse esindajad“.

 

 § 3. Tallinna Linnavalitsuse 15. juuni 2005 määruse nr 70 „Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseisu kinnitamine“ lisa „Tallinna kriisireguleerimismeeskonna koosseis“ ametinimetusi muudetakse järgmiselt:

1) meeskonna koosseisu lisatakse liige ametinimetusega „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti esindaja“;

2) meeskonna liikme „Kaitsejõudude Tallinna erikaitsepiirkonna ülem“ ametinimetust muudetakse ja asendatakse sõnadega „Eesti Kaitsejõudude esindajad“.

 

§ 4. Määrus jõustub 14. mail 2007.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär